DeAventurijn

Samen doen we zo

In nieuwsbrief 11 hebben we u laten weten dat we gestart zijn met 'Samen doen we zo'. Binnen 'Samen doen we zo' bieden we onze leerlingen regels aan die binnen de school gelden. In februari stonden de eerste twee centraal:

  • Elkaar uit laten praten
  • Vriendelijk reageren op elkaar

In maart herhalen we natuurlijk de eerste twee regels, maar zetten we de volgende twee regels centraal:

  • Om de beurt praten
  • Elkaar aankijken tijdens een gesprek

Zo gaan we met elkaar op weg naar een school, waarin we op een steeds prettigere manier met elkaar omgaan.