Groep 6/7

Welkom op de pagina van groep 7!
Groep 7 is een belangrijk schooljaar, want er wordt veel nieuwe lesstof aangeboden. Vooral op het gebied van rekenen komen er nieuwe onderdelen bij zoals: procenten en kommagetallen. Bij taallessen wordt het zinsontleding en woordbenoeming uitgebreid. Ook is de werkwoordspelling erg belangrijk in groep 7. De verwerking van Rekenen, taal en spelling krijgen de kinderen vanaf dit jaar via de computer aangeboden.
Naast rekenen, taal en spelling krijgen de kinderen ook vakken zoals: begrijpend lezen, technisch lezen, Engels en topondernemers (wereldoriëntatie), schrijven, verkeer, drama en creatieve vakken. In groep 7 zal er veel aandacht zijn voor het leren zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk. Dit leren de kinderen door het werken met weektaken, dagtaken en het goed leren plannen hierbij. Daarnaast zal er veel tijd besteed worden aan het leren samenwerken.
De kinderen staan zelf ook voor de klas, want ze houden dit jaar namelijk een spreekbeurt en een boekbespreking. Ze maken ook nog een werkstuk over een onderwerp naar keuze. Verder zullen we in april nog meedoen aan het verkeersexamen. Aan het einde van het jaar wordt de Cito Entreetoets gemaakt en deze resultaten zullen een bouwsteen vormen in de keuze van het vervolgonderwijs na de basisschool.