Groep 8

Welkom in groep 8

Het laatste jaar van de basisschool, en er staat veel te gebeuren!

Sinds dit schooljaar werken we in groep 8 o.a. tijdens taal, spelling en rekenen niet meer met pen en papier, maar met Chromebooks. Een Chromebook is een soort laptop waarmee we alleen op het internet kunnen. Het voordeel hiervan is dat de kinderen directe feedback krijgen op de gemaakte opdrachten en ik als meester kan live zien hoe de opdrachten gemaakt worden.
Ook topondernemers (wereldoriëntatie) maken we op de Chromebook. Door het zelfontdekkend leren en maken van de opdrachten komen de kinderen meer over de natuur, geschiedenis en de wereld te weten. Ze verwerken dit in een verslag, muurkrant, folder of presentatie.
Daarnaast gaan we in groep 8 verder met de Engelse lessen, welke elke week op het programma staan. We werken, net zoals voorgaande jaren, met de methode Backpack.

Sinds dit jaar gaan we leren programmeren. De kinderen krijgen een probleem voorgeschoteld en gaan een creatieve manier proberen te vinden om dit probleem op te lossen. Creativiteit, probleemoplossend denken en logisch nadenken zijn vaardigheden die hier getraind worden. Vaardigheden welke steeds belangrijker worden.

Naast deze lessen zijn er nog veel meer vakken die de kinderen in groep 8 krijgen (twee keer per week gymmen, schrijflessen, beeldende vorming, muziek, verkeer enz.).

Als we in april klaar zijn met de Eindcito, gaan we ons voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Uiteraard zullen we ons dan ook bezighouden met leuke dingen. We gaan een aantal dagen op kamp, krijgen interessante gastlessen, gaan leuke uitstapjes doen en met als klap op de vuurpijl het jaar afsluiten met een musical.

Kortom: een druk, maar heel gezellig jaar.

Groetjes,

Meester Thijs