groep 4/5

Welkom op de site van groep 6

In groep 6 zijn wij vooral bezig met rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. We hebben veel aandacht voor het leren zelf verantwoordelijk te zijn voor het werk, o.a. door het werken met weektaken, dagtaken en het goed leren plannen. Verder besteden we veel aandacht aan het samenwerken en samen spelen, door o.a. speciale lessen in sociale vaardigheden. Daarnaast zijn ook de vakken topondernemers (wereldoriëntatievak), Engels, topografie, schrijven, verkeer, drama en creatieve activiteiten niet weg te denken. Topondernemers doen de kinderen in een unit met groep 5. De kinderen van groep 6 werken sinds dit schooljaar met Chromebooks. De kinderen staan dit jaar ook zelf voor de klas. Ze houden namelijk een spreekbeurt en een boekbespreking. Verder maken we ook veel leuke en leerzame uitstapjes.