DeAventurijn

Kinderfysiotherapie op de Aventurijn

Na de meivakantie start Kinderfysiotherapie Maassluis hier op de Aventurijn!

Op de maandag ochtend is de kinderfysiotherapeute Birgit Hoynck van Papendrecht in de kleine gymzaal op de school aanwezig en staat klaar om ouders, kinderen en leerkrachten te woord te staan over vragen en/of problemen in de motorische ontwikkeling van het kind.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en verloopt het bijna ongemerkt en vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een ontwikkelingsmijlpaal of een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling van een kinderfysiotherapeut.

Als u of mensen in de omgeving van uw kind, bv. de leerkracht, het consultatiebureau of de huisarts twijfels hebben omtrent de motorische ontwikkeling van uw kind, bent u welkom om met ons contact op te nemen. De kinderfysiotherapeut zal dan samen met de ouder overleggen of kinderfysiotherpeutische begeleiding zinvol kan zijn. Wij begeleiden kinderen van 0-18 jaar. Twijfelt u misschien over de motorische ontwikkeling van de oudere broer of jonger zusje van uw kind, welk geen leerling van de basisschool Aventurijn is, bent u ook welkom.

Naast de reguliere kinderfysiotherapie biedt Kinderfysiotherapie Maassluis ook de specialisaties Kinderbekkenfysiotherapie en Sensorische Integratietherapie aan.

Klachten die een kinderbekkenfysiotherapeut op een speelse manier kan verhelpen en begeleiden:

·         Urine- of ontlastingsverlies of heel vaak moeten plassen

·         Te lang ophouden van de plas of juist moeite om op tijd op het toilet te zijn

·         Bedplassen

·         Blaasontstekingen

·         Verstopping in de darmen/buikpijn/verminderde eetlust

·         Ontlastingsverlies/broekpoepen

·         Angst om te plassen of te poepen

Klachten die een Sensorische Integratietherapeut spelenderwijs kan begeleiden:

·         Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen (SI-problematiek), hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind, op de motorische ontwikkeling of het leren op school. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

·         Si-problematiek binnen het autistisch spectrum

·         Si-problematiek bij hyperactiviteit, motorische onrust, aandachts- en concentratieproblemen, ADHD

·         Kinderen met ademhalingsmoeilijkheden

·         Kinderen die voor hun omgeving een “puzzel’ zijn.

Als u erover twijfelt of uw kind baat heeft bij kinderfysiotherapie of als u gerichte vragen heeft kunt u uiteraard ook al voor mei contact met ons opnemen.

De eerste gesprekken en het intakegesprek en/of onderzoek zijn uiteraard altijd met de ouders erbij. Als dat voor ouders niet op een maandagochtend op school mogelijk is kan dat uiteraard ook (zo nodig buiten schooltijden) op een andere dag op de praktijk in Maassluis plaatsvinden. De kinderfysiotherapeutische begeleiding kan daarna gewoon weer op school plaatsvinden. Als de ouder erbij kan zijn, is dat zeer welkom. Vindt de begeleiding zonder ouders plaats, zal er regelmatig een evaluatie moment met ouders gepland worden.

Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed en is direct toegankelijk, wat betekent dat u zonder verwijsbrief van de huis- of kinderarts bij de kinderfysiotherapeut terecht kunt.

Het team van de Kinderfysiotherapie Maassluis kijkt enthousiast vooruit naar een fijne samenwerking met de school Aventurijn , de ouders en natuurlijk de kinderen!

Contact:

Kinderfysiotherapie Maassluis

Hellingkade 1

3144EJ Maassluis

Tel.: 010-591 55 44

e-mail: info@kinderfysiotherapie-maassluis.nl