DeAventurijn

Naschools cultuuraanbod

Vanaf september 2015 zal voor alle leerlingen van de Aventurijn en Het Kompas een naschools cultureel aanbod starten. In onderstaande flyer valt precies te lezen welke cursussen er worden gegeven en hoe u uw kind kun aanmelden. Voor alle cursussen geldt: Wie het eerste komt, wie het eerst maalt. Download