bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Aventurijn
NIeuwsbrief 20

Formatie schooljaar 2019-2020

In de bijlage vindt u de brief met alle ins en outs rondom de inzet van de leerkrachten voor volgend schooljaar (formatie). Gaat u er eens rustig voor zitten......

 

  Bijlage

Vrije dagen en vakantierooster

Om de schoolontwikkeling goed te kunnen doorzetten, hebben wij volgend schooljaar, naast de reguliere vakanties, een aantal studiedagen voor het team gepland waarop de kinderen vrij zijn. Ze u ze alvast in uw agenda:

 

25 september, 28 oktober, 6 december, 24 januari, 2 maart, 29 mei en 29 juni.

Daarnaast zullen de kinderen de vrijdagmiddag voor de Kerstvakantie en de Zomervakantie vrij zijn. Voor groep 8 start de zomervakantie al op 16 juli 2020.

 

In de bijlage vindt u nogmaals het vakantierooster. We willen u vragen om u zoveel mogelijk aan deze dagen te houden. 

 

  Bijlage

Ouderbedankochtend

Woensdag 10 juli is het weer zover. Onze jaarlijkse ouderbedankochtend. 

Alle ouders die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor onze school op wat voor manier dan ook, klein of groot, zijn deze ochtend van harte welkom om, middels optredens, bedankt te worden door onze kinderen.

Vanaf 11.00 uur staan koffie en thee voor u klaar. Om 11.15 uur beginnen de optredens. 

GMR zoekt nieuwe voorzitter

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit kan zowel een personeelslid als een ouder zijn. Als u wilt meepraten met het WSKO-bestuur over zaken die alle WSKO-scholen aangaan, dan is deze functie misschien iets voor u. U hoeft niet persé lid te zijn van de MR van de school.

De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

 

Onderwerpen die het afgelopen jaar zijn besproken zijn onder andere:
 

Aansluiting Jozefschool Schipluiden bij de WSKO
AVG (Privacyverklaring)
Koersplan WSKO en de opvolging daarvan
Formatieplan (jaarlijks terugkerend)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 


De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als leerkrachten (personeelsgeleding). Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact met de huidige voorzitter, Laura Piket, opnemen via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl).

Agenda

10 juli     Ouderbedankochtend

12 juli     Lekker lunch voor groep 3-8 gesponsord door de Ouderraad

16 juli     Afscheidsmusical groep 8

16 juli     Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis

17 juli     Om 11.30 uur zwaaien we groep 8 uit met de hele school

18 juli     Om 13.30 uur gaan alle kinderen wennen bij hun nieuwe leerkracht(en)

19 juli     Om 12.00 uur start voor iedereen de zomervakantie

Het team van de Aventurijn

wenst u een fijn weekend toe. Laten we in ieder geval zondag allemaal de Oranje Leeuwinnen naar de overwinning schreeuwen!

 

De laatste nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 juli.

Nieuws uit Maasdijk en omgeving

Rabo Dikke Banden Race

Doet iedereen mee op 10 juli in Maasdijk?? Download

De Aventurijn, samen werken aan de basis

 
Schoolreis Drievliet 2019
 
De Aventurijn

Tuindersweg 52
2676 BJ Maasdijk
0174 - 514 355
info@aventurijn.wsko.nl

 
Copyright © 2018 aventurijn.wsko.nl
Online versie | Afmelden