bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Aventurijn
Nieuwsbrief 12
carnaval.jpg

Carnaval

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vieren wij op donderdag 22 februari Carnaval.

We vinden het leuk als zoveel mogelijk kinderen die dag verkleed naar school komen. Serpentines en confetti vinden we voor deze dag niet nodig.

 

We houden op de ochtend een open podium. We doen dat eerst voor onze leerlingen. Om 11.00 uur doen we dit voor de ouders. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Bij de lunch krijgen alle kinderen een broodje knakworst. Lust uw kind geen knakworst of is dit te weinig voor uw kind, geef dan ook een eigen lunchpakket mee. Ook graag drinken niet vergeten.

 

We zijn deze dag om 14.45 uur vrij waarna voor de kinderen de voorjaarsvakantie begint.

 

Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Cito toetsen

In de afgelopen weken is er in de diverse groepen flink getoetst. Naast onze eigen toetsen en bewijssommen, wordt er van ons verwacht dat we ook twee keer per jaar methode-onafhankelijke toetsen afnemen. Voor rekenen, spelling en technisch lezen zijn dat de Cito-toetsen. Voor begrijpend lezen is dat de Dia toets.

 

Doordat wij voor spelling en rekenen de methode niet meer op volgorde volgen, kan het zijn dat kinderen bepaalde lesstof nog niet gehad hebben. Hierdoor kan het zijn dat het resultaat niet aansluit bij uw verwachtingen. In het oudergesprek na de vakantie kan de leerkracht u precies vertellen of u zich zorgen moet maken of dat uw kind keurig zijn/ haar eigen ontwikkellijn volgt.

 

Voor begrijpend lezen en de Eindtoets groep 8 zijn wij al overgestapt naar Dia. Dia toetst op een andere manier dan Cito en sluit beter aan waar de kinderen op dat moment zitten in de lesstof. Voor rekenen en spelling draaien we de komende maanden mee in de pilot van Dia om te kijken of we daarna volledig over kunnen stappen op de Diatoetsen.

 

We houden u van deze ontwikkeling op de hoogte via de nieuwsbrief.

Staking 15 maart

In de vorige nieuwsbrief hebben we met u afgesproken dat we nog niet zeker wisten of er 15 maart wel of niet gestaakt gaat worden.

 

Wij hebben er voor gekozen om 15 maart in de ochtend het feest te organiseren voor het 40-jarig onderwijsjubileum van juf Grada. Dit jubileum viel eigenlijk in november en was niet de ideale tijd voor een feestje. 15 Maart is dat wel. 

 

Alle ins en outs voor deze ochtend zetten wij niet in deze nieuwsbrief. Dat moet voor juf Grada een verrassing blijven en zult u lezen in een aparte mail. Wat voor nu belangrijk is, is dat alle kinderen op de normale tijd op school worden verwacht en dat iedereen om 12.00 uur uit is.

Tevredenheidspeilingen

Heeft u hem al ingevuld? De oudertevredenheidspeiling! Dit weekend is het de laatste kans dat het kan. Dan sluiten we de peiling.

 

Naast de peiling voor de ouders, hebben we ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 en het team een vragenlijst laten invullen. De uitkomsten hiervan worden volgende week met het team en de MR gedeeld. In de volgende nieuwsbrief zullen we de uitkomsten met alle ouders delen.

Kleur

De komende periode is het thema van Kleur: Ik geloof het zelf. Kleur is onze methode voor identiteit en levensbeschouwing. Onder de downloadknop zit de ouderbrief die hoort bij dit thema. Zo kunt u precies lezen wat er in deze lessen centraal zal staan.

 

  Download

Screenshot 2019-01-31 at 15.05.04.png

Welkom op school

Deze week is Aaron Veenman 4 jaar geworden en ruilt hij het kinderdagverblijf om voor de basisschool. We wensen Aaron veel plezier toe op onze school.

Agenda

20 februari Open dag

21 februari Carnaval

22 februari Studiedag voor het team. De kinderen genieten al van hun voorjaarsvakantie

4 maart Weer naar school

6 maart Inloopspreekuur Aline Sosef van het Sociaal Kernteam

11-15 maart Ouderkindgesprekken nav het rapport

Het team van De Aventurijn

wenst u een fijn en zonnig weekend toe.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 maart. 

Nieuws uit Maasdijk en omgeving

Voorstellen communicantjes

Zaterdag 16 februari is er een kinderviering in de Jacobus Kerk in Maasdijk.

Tijdens deze viering worden de 8 communicanten aan u voorgesteld.

Bent u nieuwsgierig wie dit zijn, kom dan naar de viering.

De viering begint om 19:00 uur in de Jacobus kerk te Maasdijk.

Wij en de communicanten zouden het leuk vinden als u hierbij aanwezig bent.

Groetjes van de communie werkgroep

De Aventurijn, Samen werken aan de basis

 
Lezing Sterrenkunde
 
De Aventurijn

Tuindersweg 52
2676 BJ Maasdijk
0174 - 514 355
info@aventurijn.wsko.nl

 
Copyright © 2018 aventurijn.wsko.nl
Online versie | Afmelden