bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Aventurijn
Nieuwsbrief 14

Vervanger voor juf Tina

Een paar maanden geleden moesten we u helaas melden dat Juf Tina van der Valk voor 3 jaar als leerkracht vertrekt naar Curacao. De afgelopen weken hebben wij gezocht naar een passende vervanger.

 

Na het voeren van goede sollcitatiegesprekken hebben we gekozen voor Rozemarijn Boekestijn. Rozemarijn is het hele schooljaar al werkzaam als student in de Unit Bovenbouw. Zij kent het reilen en zeilen van de Unit en heeft ook binnen het team al waardevolle bijdragen geleverd. Over enkele weken studeert ze af en verdient ze het om zich volwaardig juf te mogen noemen. Of alle mentorleerlingen van Tina automatisch naar Rozemarijn gaan, horen de betreffende leerlingen en hun ouders in een later stadium van ons.

Nieuwe website

Binnenkort komt onze nieuwe website online. Deze nieuwsbrief versturen wij u altijd via onze website. Bij de nieuwe website gaat dat niet meer. Dat betekent dat we vandaag de laatste nieuwsbrief op deze manier gaan versturen. De volgende nieuwsbrief versturen we via Parnassys.

Dit heeft gevolgen voor geïnteresseerden die onze nieuwsbrief lezen, maar geen kind(eren) hebben op onze school. Wilt u toch heel graag de nieuwsbrief blijven ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar c.roeling@wsko.eu. Dan zorgen we ervoor dat u de nieuwsbrief kunt blijven ontvangen.

Welkom op school

De afgelopen twee weken hebben we een aantal nieuwe dames op de school mogen verwelkomen.

 

In de Unit Middenbouw is Evi gestart. Zij heeft haar plekje tussen de kinderen al helemaal gevonden.

In de Unit Onderbouw zijn Megan, Liz en Hailey gestart. Megan en Liz stonden al te popelen om met hun grote broer en zus mee te komen. Hailey had stiekem al gespiekt vanaf het peuterlokaal.

 

We wensen alle vier de meisjes een fijne tijd toe op onze school. 

Agenda

17 juni     Schoolfeest voor de Unit Middenbouw en Bovenbouw (alternatief schoolreisje)

25 juni     Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

21-25 juni Voorlopig adviesgesprekken groep 7

28 juni - 2 juli  Oudergesprekken op verzoek groep 1-6

Het team van de Aventurijn

wenst u een fijn en zonnig weekend toe.


De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 juni.

De Aventurijn, samen werken aan de basis

 
Leesbingo in de bovenbouw
 
De Aventurijn

Tuindersweg 52
2676 BJ Maasdijk
0174 - 514 355
info@aventurijn.wsko.nl

 
Copyright © 2018 aventurijn.wsko.nl
Online versie | Afmelden