bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Aventurijn
Nieuwsbrief 15

Palmpasen

Palmpasen is na Kerstmis en Pasen een van de belangrijkste Christelijke feestdagen. Op deze dag wordt de triomfantelijk intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Palmpasen is de laatste dag van de vastentijd en daarmee de eerste dag van de goede week.

 

Ook in de katholieke kerk van Maasdijk wordt dit feest al jaren gevierd. Net als voorgaande schooljaren willen wij hier als Aventurijn weer ons steentje aan bijdragen. Onze Palmpaasstokken werden vorig jaar na de viering in de kerk naar zieken en ouderen in Maasdijk gebracht om hen een hart onder de riem te steken.

 

Op donderdag 11 april zullen er in alle groepen 3 palmpaasstokken worden versierd. Wij zorgen voor versiering. Broodhaantjes krijgen wij vanuit de kerk. We vragen elk kind om iets mee te nemen dat aan de palmpaasstok gehangen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan 1 stuk fruit of iets lekkers van een koekje of snoepje. Wilt u dit in een boterhamzakje aan uw kind meegeven, zodat het makkelijk aan de palmpaasstok gehangen kan worden. 

 

Zaterdagavond 13 april zal de Palmpaasviering in de kerk plaatsvinden om 19.00 uur. U en uw kind(eren) zijn hier natuurlijk van harte welkom bij. Uw kind kan gevraagd worden om na afloop van de viering een palmpaasstok langs te brengen bij iemand die hiervoor in aanmerking komt.

Met elkaar zorgen we voor onze medemens.

Jaarverslag MR

Ieder jaar maakt de MR een verslag over het vorige schooljaar. U vindt dit verslag in de bijlage.

 

  Download

Koningsspelen

U heeft hem vorige week al via de mail gekregen, maar in de herhaling nog even de dagindeling voor volgende week vrijdag. Vanuit het team het verzoek om ook pas tegen 9.00 uur op de sportvelden aanwezig te zijn. Voor die tijd zijn wij nog bezig met klaar zetten en houden wij geen toezicht op de kinderen.

 

Voor de Koningslunch zijn wij op zoek naar een ouder die voor ons donderdag middag tussen 15.00 en 18.00 de lunchdozen kan ophalen bij de Jumbo in Maassluis. Door een teamvergadering waarbij onze bestuurder aanwezig is, zijn wij zelf niet in staat om deze te halen. Het gaat om 6 dozen. 

  Download

13-beat-the-afternoon-slump-vegetables-e1465302507677-652x227.jpg

Lunchtrommels en traktaties

Het valt ons op dat de inhoud van lunchtrommels en de grootte van verjaardagstraktaties steeds extremer worden. Bij een feest of een bijzondere activiteit trakteren wij ook. Dagelijks een snoepje in het broodblik vinden we echter niet nodig. We stimuleren snackgroenten en fruit als tussendoortje. Wanneer uw kind dit niet lust is een liga of sultana een prima alternatief. Donuts, chocolade koeken etc vinden wij niet bij dat alternatief horen. Wanneer u vindt dat uw kind dit verdient, dan kunt u dit thuis geven.

Ouderavond 17 april

In nieuwsbrief 13 kondigden we het al aan. Net als twee jaar geleden vinden we het fijn om verder met u in gesprek te gaan n.a.v. de tevredenheidspeilingen. Dit doen we op woensdagavond 17 april. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. We starten om 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond kan door een e-mail te sturen naar c.roeling@aventurijn.wsko.nl. 

Paasfeest

Donderdag 18 april vieren wij op school met elkaar het Paasfeest. We starten deze dag met een Paasontbijt in de groepen. De kinderen hoeven dus niet thuis te eten, tenzij uw kind een hele grote eter is. Na aandacht besteed te hebben aan het Paasverhaal, gaan de kinderen in groepjes op pad voor een speurtocht in de wijken rondom de school. Voor de lunchpauze hebben de kinderen wel een lunchpakket van thuis nodig. We zijn deze dag gewoon om 14.45 uur vrij. Daarna start de meivakantie.

Screenshot 2019-04-01 at 10.01.11.png

Vakantierooster schooljaar 2019 2020

Bovenstaand het vakantierooster voor volgend schooljaar. De studiedagen waarop de kinderen vrij zijn, zullen later in het jaar volgen.

Een verzoek van onze kant om u zoveel mogelijk aan dit rooster te houden.

Naschoolse cursussen op de Aventurijn

Na de meivakantie beginnen de laatste naschoolse cultuurcursussen van dit schooljaar. Ditmaal is het Lipdub voor groep 3 - 5 en 6 - 8. De cursus vindt plaats op het Kompas.

 

Afgelopen donderdag hebben deze groepen een kennismakingsworkshop gekregen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Opgeven voor de cursus kan via naschoolscultuuraanbodmaasdijk@hotmail.com.

 

De data voor de cursus zijn iets anders dan in eerste instantie in de flyer heeft gestaan. De juiste data moeten zijn: maandag 3 juni, 17 juni, 24 juni, 8 juli en 15 juli.

Agenda

11 april     Palmpaasstokken versieren in alle groepen

12 april     Koningsspelen 2019 op de sportvelden van Maasdijk

17 april     Ouderavond nav de tevredenheidspeilingen

18 april     Paasontbijt en paasactiviteiten op de Aventurijn

19 april     Eerste dag van de meivakantie

6 mei        Weer naar school

Nieuws uit Maasdijk en omgeving

Huiskamerfestival

Zaterdag 13 april worden er huiskamer concerten georganiseerd in Maasdijk. Er zal ook één concert bij de Aventurijn zijn. Zie de flyer in de bijlage wanneer u zich hiervoor wilt opgeven.

 

  Download

Het team van de Aventurijn

Het team van de Aventurijn wenst u een fijn weekend.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 april.

De Aventurijn, samen werken aan de basis

 
School op Seef groep 1/2 maart 2019
 
De Aventurijn

Tuindersweg 52
2676 BJ Maasdijk
0174 - 514 355
info@aventurijn.wsko.nl

 
Copyright © 2018 aventurijn.wsko.nl
Online versie | Afmelden