bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Aventurijn
Nieuwsbrief 5

Sinterklaasfeest op de Aventurijn

Zoals iedereen weet is de Sint toch nog op een veilige manier in Nederland aangekomen. Elk jaar besteden we veel tijd aan dit feest. Er zijn al verschillende dingen geknutseld om de school in Sinterklaassfeer te brengen. Ook heeft Sint contact gezocht met Bianca van Keepdancing en zij heeft een echte dansinstructie op video voor ons opgenomen.Er wordt al flink geoefend door iedereen.

 

Maandag zullen de kinderen een brief krijgen waarin staat dat ze dinsdag hun schoen mogen zetten. (sssst mondje dicht). En nu maar afwachten wat er dan gaat gebeuren…. 

 

We vieren de verjaardag van Sinterklaas op vrijdag 4 december. Helaas mogen hierbij geen ouders aanwezig zijn. We hopen op gepaste afstand de Sint en zijn Pieten te kunnen ontvangen. De schooltijden blijven hetzelfde. We gaan er met z’n allen een gezellig feest van maken! 

Kapotte Chromebooks

We maken nu al een aantal jaar gebruik van Chromebooks op onze school. Tot onze grote verbazing zijn er nu een aantal chromebooks kapot, doordat kinderen er niet zuinig mee om gaan. Dit hebben we de voorgaande jaren nog niet meegemaakt. Het gebeurt vooral in de Unit Bovenbouw.

 

De kinderen tekenen aan het begin van het jaar een Chromebookcontract. Zou u dit contract nog eens door willen lezen en met u kind thuis bespreken wat hier in staat. U ziet in het contract dat er consequenties hangen aan het opzettelijk kapot maken van een Chromebook. We hebben dit uiteraard ook op school met de kinderen besproken. De kosten voor de reparatie van een Chromebook zijn behoorlijk hoog. In de toekomst zullen we u vragen deze rekening te betalen. Deze kosten kunt u via uw verzekering declareren.

 

  Chromebookcontract

Taallessen

Vanaf december starten we op school met taallessen voor ouders met een niet-Nederlandse achtergrond. We doen dit in samenwerking met de bibliotheek. Er komt een vrijwilliger vanuit de bibliotheek elke week een uur Nederlandse taalles geven. De lessen worden in ieder geval tot aan de zomervakantie gegeven. Heeft u interesse, neem dan contact op met Cindy Roeling

Nieuws van de verkeersouders

Wat fijn om te zien dat zoveel ouders gehoor hebben gegeven aan onze oproep in nieuwsbrief 3 om de Van den Rijnstraat rond het starten en eindigen van de schooldag autoluw te maken. We zien duidelijk verschil. Het is voor vertrekkende kinderen en wachtende ouders een stuk veiliger geworden. We zullen op onze schoolpagina in de Maasbever ook een oproep doen aan de overige Maasdijkers. Samen zorgen we voor een veilige schoolomgeving.

 

Tevens zijn we op zoek naar een ouders die de verkeersgroep wil ondersteunen op het communicatieve deel. Brenda de Kleijn zal aan het eind van het schooljaar de Aventurijn verlaten ivm haar schoolverlater Rick. Heeft u interesse, neem dan contact op met één van onze verkeersouders Brenda (Rick), Nicoline (Meike en Kim) en Jessica (Kyan).

Agenda

23 - 27 november Oudergesprekken. Voor de onderbouw verplicht. Midden- en bovenbouw facultatief

30 november        Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij.

4 december          Sintfeest op de Aventurijn

Het team van de Aventurijn

wenst u een fijn weekend toed.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 december.

Nieuws uit Maasdijk en omgeving

Lichtjestocht in Maasdijk

Zondag is er een lichtjestocht in Maasdijk. Zie de flyer voor alle informatie.

 

  Klik hier voor de flyer

De Aventurijn, samen werken aan de basis

 
Herfst
 
De Aventurijn

Tuindersweg 52
2676 BJ Maasdijk
0174 - 514 355
info@aventurijn.wsko.nl

 
Copyright © 2018 aventurijn.wsko.nl
Online versie | Afmelden