bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Aventurijn
Nieuwsbrief 11
Screenshot 2019-01-31 at 15.05.04.png

Open dag Maasdijkse basisscholen

Kent u iemand die op zoek is naar een fijne basisschool voor zijn/ haar kind? Wijs hem/haar dan op onze open dag. Vanaf 2 jaar is het fijn als kinderen staan ingeschreven op een school.

Toelichting rapporten

Vandaag hebben alle kinderen van groep 2 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis gekregen. Net als ons onderwijs maakt ook ons rapport continu een ontwikkeling door. Voorin het rapport vindt u de toelichting op het rapport. In de week van 11 t/m 15 maart vinden de gesprekken plaats. Dat doen wij pas in maart, zodat wij in het gesprek ook de uitlagen van de Cito en de Diatoetsen kunnen meenemen.

Staking 15 maart

U kon er niet omheen in de media. Landelijk is er voor 15 maart een onderwijsstaking uitgeroepen. Net als bij de vorige stakingen komen in het Westland de schoolbestuurders nog bij elkaar om collectief een standpunt in te nemen en afspraken te maken. Dit zal plaatsvinden op 7 februari. U hoort uiterlijk 8 februari van ons of wij op 15 maart wel of niet open zijn.

 

Ook willen wij dit bericht vanuit ons bestuur nog met u delen:

De directies van WSKO hebben deze week in gezamenlijkheid besloten om niet mee te doen aan de oproep van hun vakbond (Algemene Vereniging Schoolleiders) om in de week van 4 tot en met 8 februari de vervanging van zieke werknemers niet in te vullen. Opzet was om hiermee te benadrukken dat er onevenredig veel tijd en werkdruk ontstaat om vervangingen te organiseren. Bijvoorbeeld bij het verdelen van een groep over andere klassen, intern begeleiders voor de klas te zetten, het naar huis moeten sturen van klassen. Zowel directies als bestuur onderkennen dit probleem, maar willen kinderen en ouders er in dit geval niet mee confronteren. Er zal dus alles aan gedaan worden om bij ziekte van werknemers de kinderen binnen de school op te vangen. Het kan in deze week wel voorkomen dat in uitzonderlijke situaties onze school niets anders kan dan uw kind wel naar huis te sturen, maar u wordt hierover altijd geïnformeerd. Over een eventuele landelijke staking op 15 maart a.s. hoort u nog van ons.

Nieuws van de verkeersouders

In de bijlage vindt u een interessante nieuwsbrief van onze verkeersouders.

 

  Download

Carnaval

Tot onze grote verbazing, kwamen we er achter dat we tussen alle activiteiten vergeten waren om Carnaval in te plannen. Dit jaar zullen we met de hele school Carnaval vieren op donderdag 21 februari. Verdere info over deze dag leest u in de volgende nieuwsbrief.

Herhaalde oproep overblijfmedewerkers

Na onze laatste oproepen zijn er al steeds meer gaatjes gevuld. Toch kunnen we nog wel wat overblijfmedewerkers gebruiken. Kunt u geen vaste dag, maar wilt u wel reserve staan, dan kunt u ons dat ook laten weten. Heeft u nog niet zo'n goed beeld bij wat het inhoudt? Gewoon een keertje vrijblijvend meedraaien kan altijd.

Openen kleuterdeur

Sinds de peuters hun intrek in ons gebouw hebben genomen begin november, staat de buitendeur van het kleuterplein 's morgens vanaf 8 uur open. De peutergroep start immers al om 8 uur. Dit is soms wat verwarrend voor onze overige ouders. We willen u toch verzoeken om te wachten met naar binnen komen, totdat de leerkrachten de deuren open doen.

Oudertevredenheidspeilingen

Vorige week vrijdag heeft u een link ontvangen om de oudertevredenheidspeiling in te vinden. 25% van de ouders heeft deze vragenlijst al ingevuld. Enorm bedankt. We zouden het fijn vinden als nog meer ouders even de tijd nemen om dit te doen. 

Agenda

6 en 8 februari Lessen School op Seef

11 en 12 februari  Definitief adviesgesprekken groep 8

20 februari Open dag Maasdijkse basisscholen

21 februari Carnaval

22 februari Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij

25 februari - 1 maart Voorjaarsvakantie

Nieuws uit Maasdijk en omgeving

Schaaktoernooi in de voorjaarsvakantie

Op vrijdag 1 maart vindt er weer een leuk schaaktoernooi plaats voor de leerlingen van de Westlandse basisscholen. Zie de flyer voor alle info. Opgeven voor dit toernooi kan bij Cindy Roeling. Download

De Aventurijn, samen werken aan de basis

 
Sneeuwpret
 
De Aventurijn

Tuindersweg 52
2676 BJ Maasdijk
0174 - 514 355
info@aventurijn.wsko.nl

 
Copyright © 2018 aventurijn.wsko.nl
Online versie | Afmelden