DeAventurijn

VSO op de Aventurijn

Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen een volledige dag opgevangen kunnen worden op de Aventurijn hebben wij in Stichting Kwest een partner gevonden om voorschoolse opvang(VSO) te verzorgen.

 Na de kerstvakantie zal er op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang worden verzorgd van 7.00 uur - 8.30 uur in het nieuwe lokaal van groep 8 en de BSO. René, voor kinderen die al bekend zijn bij Kwest een vertrouwd gezicht, zal de vaste VSOleider worden van deze groep.

 Wij starten deze VSO als een pilot na de kerstvakantie tot aan de zomervakantie. Wanneer blijkt dat er voldoende behoefte is aan deze VSO, zal dit na de zomervakantie voor vast worden doorgezet. Ook wanneer halverwege het traject ouders aangeven VSO nodig te hebben op woensdag en/of vrijdag, zullen de VSOdagen worden uitgebreid.

 U kunt uw kind voor deze VSO aanmelden via de website www.stichtingkwest.nl en dan links in de menubalk kiezen voor de knop inschrijven. Vervolgens klikt u op inschrijfformulier. U kunt ook een formulier ophalen in het directiekantoor. Heeft u pas vanaf april VSO nodig, dan kunt u uw kind(eren) er nu al voor inschrijven.

 VSO die wordt afgenomen bij Stichting Kwest komt in aanmerking voor de Wet Kinderopvangtoeslag. Ook al gaat het om een pilot, u komt wel in aanmerking voor een teruggave.

 Wilt u na de kerstvakantie eerst liever een keer een kijkje nemen of uw kind(eren) een keer laten proefdraaien, dan is dat mogelijk. Laat het ons of René van te voren wel even weten. René is te bereiken via 06 43010261