DeAventurijn

Voedselbank

Beste ouder(s), verzorger(s),
De meeste mensen zijn al weer druk met het plannen van het kerstdiner en het doen van
kerstinkopen. Helaas zijn er gezinnen binnen het Westland waarvoor dit geen vanzelfsprekendheid
is, omdat zij hiervoor de financiële middelen niet hebben. Gelukkig kunnen zij een beroep doen op
de Voedselbank, die dankzij de vrijgevigheid en vrijwilligheid van Westlanders, voedselpakketten
samenstelt voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
Om deze gezinnen te helpen, gaan we met alle WSKO-scholen voedselpakketten samenstellen. Naast
de hulp die we bieden, maken we kinderen bewust van het feit dat er ook dichtbij verscholen
armoede is en dat we samen de verantwoordelijkheid dragen om in onze maatschappij te zorgen
voor elkaar. Een teken van goed burgerschap, één van de kerndoelen van het basisonderwijs.
Wat gaan we doen?
Elke groep maakt een kerstpakket met levensmiddelen voor één gezin. De kinderen nemen zelf
levensmiddelen mee en maken er een feestelijk pakket van. Als elk kind minimaal één product mee
neemt, is de doos mooi gevuld. Om ervoor te zorgen dat er geschikte producten in de doos terecht
komen en er ook variatie is, hebben alle kinderen vandaag een lootje mogen trekken. We zouden
het fijn vinden als u zich ook aan dit product wilt houden. U heeft zelf de vrijheid in het kiezen van
het merk van het product.
De dozen worden op maandag 17 december naar de Voedselbank gebracht, zodat de
kerstpakketten op tijd aan de gezinnen kunnen worden geleverd. De uiterste inleverdatum voor de
levensmiddelen is daarom woensdag 12 december, zodat we voldoende tijd hebben om er een
feestelijk pakket van te maken met de klas.
We bedanken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking en wensen u fijne feestdagen toe.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Aventurijn