OR

De Ouderraad van onze school bestaat uit enthousiaste ouders en vervult een belangrijke taak binnen onze school. De ouders komen meerdere keren per jaar bij elkaar onder leiding van onze collega’s Anjo Rienstra en Priscilla Wijdom. De Ouderraad neemt initiatieven op verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld het mee-organiseren van feesten en hulp bij diverse activiteiten. Jaarlijks doet de Ouderraad verslag van haar activiteiten.

De huidige Ouderraadsleden zijn:

Linda Goodall(voorzitter)

Francella de Jong (penningmeester)

Nancy Lagas

Mariëlle Alsemgeest

Peggy van Bunderen

Bianca de Koning