OR

De Ouderraad van onze school bestaat uit 8 enthousiaste ouders en vervult een belangrijke taak binnen onze school. De ouders komen meerdere keren per jaar bij elkaar onder leiding van onze collega’s Anjo Rienstra en Priscilla Wijdom. De Ouderraad neemt initiatieven op verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld het mee-organiseren van feesten en hulp bij diverse activiteiten. Jaarlijks doet de Ouderraad verslag van haar activiteiten.

De huidige Ouderraadsleden zijn:

Samantha Voogt (voorzitter)

Marja van Holsteijn (penningmeester)

Michele de Lange

Natalie Boerman

Sarina Houweling

Geeske Boerema

Sandra Rodenrijs

Francella de Jong