TSO

Bij ons op school blijven in principe alle leerlingen tussen de middag over, kortom: we draaien een zogeheten continurooster.  De leerlingen eten in de groep bij hun eigen leerkracht en spelen buiten onder leiding van overblijfouders. De leerlingen van groep 1/2, 4/5 en 8 hebben van 11.45 uur tot 12.30 uur lunchpauze. De leerlingen van groep 3, 6 en 7 hebben dit van 12.15 uur tot 13.00 uur. Op deze manier is er voldoende ruimte op het plein voor de leerlingen om te spelen.

De kosten voor deze vorm van overblijven bedragen €50,- per schooljaar en zullen in januari geïnd worden. Dit bedrag wordt uitgegeven aan de vergoeding voor de overblijfouders, speelmateriaal voor tijdens het overblijven en eventueel iets lekkers voor de kinderen. Carla Koornneef is al jaren de overblijfcoördinator en zij begeleidt de overblijfouders.