Vrienden van de Aventurijn

De ‘Vrienden van de Aventurijn (VvA)’ is opgericht om de belangen van De Aventurijn en haar leerlingen te bevorderen en het leven en het leren rondom de school nog aantrekkelijker te maken. Dit bereiken zij door financieel bij te dragen aan het schoolleven in de zin van activiteiten of andere benodigdheden die niet uit het reguliere budget van de school betaald kunnen worden. Iedereen die dat wil, kan donateur worden van de VvA. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen via: vrienden@aventurijn.wsko.nl.

De volgende personen hebben zitting in het bestuur (peildatum 1 september 2016):


Linda Hartensveld, voorzitter
Anita Alleblas, penningmeester
Angela van der Lugt
Jolanda Ales
Marleen Dirkzwager
Kelly van den Ende
Nadine van Leent
Pascal Kolk

Jaarverslag Vrienden van De Aventurijn

Download