Buitenschoolse Opvang (BSO)

Binnen onze school is het mogelijk om kinderen deel te laten nemen aan de BSO.
De Buitenschoolse Opvang op onze school wordt georganiseerd door Kindercentrum Kwest, locatie Kris Kras.

Voor meer informatie over de naschoolse opvang verwijzen wij u door naar: