Ouderraad

De Ouderraad van onze school bestaat uit enthousiaste ouders en vervult een belangrijke taak binnen onze school. De ouders komen meerdere keren per jaar  bij elkaar samen met één van onze collega’s. De Ouderraad neemt initiatieven op verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld het mee-organiseren van feesten en  hulp bij diverse activiteiten. Jaarlijks doet de Ouderraad verslag van haar activiteiten.

De huidige Ouderraadsleden zijn:
Linda Goodall (voorzitter)
Francella de Jong (penningmeester)
Bianca de Koning
Nancy Lagas
Peggy van Bunderen
Mariëlle Alsemgeest

De Ouderraad is onder andere te bereiken via aventurijn.or@wsko.eu. Vindt u het leuk om lid te worden van de Ouderraad? Neem dan contact op met één van de leden of mail naar bovenstaand adres.