Unit Bovenbouw

In de unit bovenbouw zitten de kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar. Dit komt overeen met de groepen 6 tot en met 8.

We starten elke dag met de hele unit in de tussenhal, hier sluiten we ook de dag weer af. De leerlingen pakken ‘s ochtends hun laatje uit de kast en kiezen een plekje in één van de twee lokalen. Ze mogen naast iedereen zitten, mits het een slimme plek is. Elke dag zijn er twee leerkrachten in de groep die instructies geven en rondlopen voor vragen.

Voor persoonlijke kwesties kunnen de leerlingen naar hun mentor. Met je mentor heb je ook de mentorgesprekken, waarin we samen met de leerling kijken met welke doelen hij of zij de komende dagen gaat oefenen. De leerlingen hebben instructies op hun eigen niveau. Ze mogen hun taken zelf plannen, zo nodig met hulp van een leerkracht.