Unit Bovenbouw

Hoe werken wij in de bovenbouw


Een dag in de bovenbouw start in de tussenruimte. De leerkrachten nemen de planning van de dag door aan de hand van het planbord en spreken hun verwachtingen uit. 

Vervolgens kiezen de leerlingen een plek in het taallokaal of rekenlokaal. Zij stoppen hun persoonlijke lade in de ladekast of, wanneer de tafel hier geschikt voor is, in de tafel.

De leerlingen hebben tot 9.00 uur de tijd om even te landen op hun plek. Zij kunnen rustig starten met hun dagtaak, of verbeteren een taak van de dag ervoor. 

Vanaf 9.00 uur starten de instructies in de twee lokalen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de beschikbaarheid van de leerlingen. Het komt wel eens voor dat voor een leerling de instructies elkaar overlappen. Op zo een moment kiest de leerling, waar nodig samen met de leerkracht, een instructie die hij/zij het beste kan volgen op dat moment. De andere instructie wordt, wanneer nodig, op een later moment ingehaald.

Om 10.00 uur start de kleine pauze. De leerlingen pakken hun tas en nemen deze mee naar het lokaal waar zij die dag werken. Van 10.15 uur tot 10.30 uur zijn we buiten. Hierna gaan we in de brandrij weer naar binnen. 

Bij binnenkomst starten we de meeste dagen met stillezen of de leesbingo. Hierna begint het tweede werkuur. In dit werkuur werken de leerlingen verder aan hun dagtaak, zijn er instructies en zullen er een aantal leerlingen gaan starten met taken van de weektaak.

Om 12.00 start de grote pauze. De leerlingen pakken hun tas en kiezen een lokaal waar zij willen eten. Vaak is er de keuze tussen een film kijken of luisteren naar het boek dat de juf voorleest. Van 12.15 uur tot 12.45 uur zijn de leerlingen buiten en hebben de leerkrachten pauze. De leerkrachten halen de leerlingen buiten op en lopen in de brandrij naar binnen.

Na de grote pauze zijn de vakken als Engels, topondernemers en kunstkracht 10 aan de beurt. Om 14.30 verzamelen we met de gehele unit in de tussenruimte (op woensdag om 11.45). Hier sluiten we gezamenlijk de dag af. We reflecteren op de werkhouding en activiteiten van die dag en bereiden waar nodig voor op de volgende dag. 

De leerlingen die een taak hebben voeren deze meestal na schooltijd uit. Op woensdag is dit om 12.00 uur. Op de andere dagen om 14.45.

 

Hieronder worden nog een aantal begrippen verder toegelicht

Taallokaal en rekenlokaal

De leerlingen hebben de keuze om te werken in twee verschillende leslokalen. In het taallokaal worden over het algemeen de taal en spelling instructies gegeven. In het rekenlokaal wordt voornamelijk instructie gegeven voor rekenen. De andere instructies verschillen per lokaal. Er wordt wel geprobeerd om, waar mogelijk, de instructie gestructureerd in hetzelfde lokaal te geven.


Tussenruimte, aula en BSO lokaal

Naast het werken in de verschillende lokalen, mogen de leerlingen ook buiten de lokalen werken. De gehele dag mogen de leerlingen werken in de tussenruimte. Dit is de ruimte tussen de twee lokalen in. We streven er naar om de leerlingen hier in zo veel mogelijk rust te kunnen laten werken. Samenwerken met fluisterstem is ook mogelijk. Voor de iets grotere en onrustige samenwerkopdrachten verwijzen we de leerlingen naar het voorste gedeelte van de aula. Hier moet wel rekening gehouden met de andere groepen, maar is iets meer vrijheid. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om te werken in het BSO lokaal. De naam verwijst naar de BSO, die hier na schooltijd aanwezig is. In dit lokaal wordt alleen stil gewerkt. Hier is samenwerken niet toegestaan. De ruimte wordt regelmatig gebruikt voor RT en instructie in kleine groepjes.


Lades

Iedere ochtend kiezen de leerlingen een lokaal waar zij het grootste gedeelte van de dag zullen werken. De leerling stopt zijn persoonlijke lade in de ladekast. Een enkele tafel geeft de mogelijkheid om hun la hier in te stoppen. De lege lade in de tafels dient voor het Chromebook en spullen die zij die dag nodig hebben zoals de etui en dag/weektaak.


Dag/weektaak

Op de dag/weektaak staan de taken genoteerd die zij op een dag of in de week moeten maken. De dagtaken worden aangegeven met verschillende kleuren. Je zou kunnen zeggen dat iedere kleur voor een leerjaar staat. De kleur rood is dan voor leerjaar 6, de kleur groen voor leerjaar 7 en de kleur blauw voor leerjaar 8. 


Planbord

Op het planbord staat de planning van de dag. Met kleuren en tijden wordt aangegeven wanneer er instructie is. Bij iedere instructie staat duidelijk het doel vermeld. Op deze manier weten de leerlingen wat ze bij de instructie kunnen verwachten. Zoals eerder vermeld, ligt er een deel van de verantwoordelijkheid bij de leerlingen. Zij moeten goed in de gaten houden wanneer zij instructie hebben. Wanneer zij er aan toe zijn krijgen de leerlingen de keuze voorgelegd of zij een instructie overslaan, omdat zij het doel al beheersen. Wanneer een instructie verplicht is zullen zij wel aansluiten bij de instructie. 


Taken

Binnen de unit hebben we veel verschillende taken. De leerlingen kiezen een taak uit die zij gedurende 3 weken in tweetallen zullen moeten uitvoeren. Denk hierbij aan taken zoals: vegen, papierbak legen, kasten netjes houden, krukken opstapelen, planten water geven, buitendeur open doen.