Unit onderbouw

Welkom in unit onderbouw

In de unit onderbouw zitten de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Dit komt overeen met de groepen 1 tot en met 3.

In onze unit leren we veel spelenderwijs. Er staat altijd een thema centraal. Vanuit het thema leren wij over de wereld om ons heen.

De kinderen krijgen de ruimte om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren. Betekenisvol leren staat bij ons voorop. Daarom hebben wij een rijke leeromgeving en er zijn veel mogelijkheden om op eigen niveau te werken.

Wij hebben in de unit beschikking over 3 lokalen: het vissenlokaal, vogellokaal en het vlinderlokaal. Tijdens de speel- en werklessen hebben de kinderen de mogelijkheid om in alle lokalen of de hal te werken. Elk thema is er ook een themahoek aanwezig waar de kinderen in kunnen spelen.

Elke dag beginnen wij met de gehele unit in het vlinderlokaal. Hier starten wij gezamenlijk de dag met coöperatieve werkvormen of met dans.

Bij alle kinderen staan de sociale vaardigheden en spelend/ontdekkend leren centraal. Wanneer kinderen eraan toe zijn, krijgen zij gerichter instructie in een bepaald vakgebied. Kinderen hebben bepaalde basisvaardigheden nodig, voordat zij kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Als zij de basisvaardigheden beheersen krijgen de kinderen reken- en leesonderwijs . Het leren lezen en rekenen wordt zo veel mogelijk in het thema aangeboden.