Unit Middenbouw

In de unit middenbouw zitten de kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar. Dit komt overeen met de groepen 4 en 5.

De kinderen hebben geen vaste plek. Wanneer de kinderen in de ochtend de klas binnen komen, pakken zij hun la uit de kast en kiezen ze een fijne en slimme plek uit voor die dag. Het laatje schuiven ze in die tafel voor die dag. 

De kinderen werken aan hun tafel en de kinderen werken in hoeken. Wij hebben een creatieve hoek, leeshoek, constructiehoek, rekenhoek, spelletjeshoek, klei/zandhoek en een theaterhoek.

De kinderen hebben elke dag een dagtaak en elke week een weektaak. Op de weektaak staan opdrachten die de kinderen in die week gaan doen. Iedere dag kiezen de kinderen wat zij van de weektaak willen doen. Is de weektaak klaar en willen de kinderen nog meer doen, dan zijn er nog heel veel extra opdrachten waar kinderen uit kunnen kiezen. Eigen ideeën, in plaats van de ideeën van de juf, zijn ook altijd welkom.

Er wordt in de klas regelmatig gewerkt op het chromebook. 

De instructies en activiteiten tussendoor zijn vaak met bewegen of op het wisbordje, zodat de kinderen allemaal tegelijk actief bezig zijn met het doel van de les.

Niet voor ieder kind is het doel hetzelfde. De kinderen gaan op hun eigen tempo aan de slag met hun doelen. Wanneer er dus een doel af is, kunnen zij verder naar het volgende doel. 

Wij besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Wij zorgen ervoor dat er een prettige sfeer heerst op school en dat eventuele conflicten direct worden opgelost. 

Met de eigen mentor hebben de kinderen regelmatig een gesprekje over hoe het met ze gaat, hoe het gaat met hun doelen, hoe het gaat met de werkhouding, etc.

Buiten de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en lezen, besteden wij ook aandacht aan: verkeer, muziek, dans, drama, handvaardigheid, tekenen, Engels, gym, schrijven, etc.

Door onze manier van werken, hebben de kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. Ze leren goed te plannen, hebben inzicht in hun eigen kunnen en reflecteren op hun eigen werk en het proces.