Visie

Kwaliteiten van de Aventurijn

Op de Aventurijn werken we samen aan de basis

 De Aventurijn wil een school zijn waar iedereen welkom is. Waar leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. En een school waar leerlingen de mogelijkheid krijgen zich individueel te ontwikkelen dat vervolgens leidt tot goede resultaten en opbrengsten. We gaan  voor uitdagend onderwijs waarbij eigenaarschap voor leerlingen en groep doorbrekend werken voorop staan. Onze  kernwoorden zijn: Saamhorig, Ambitieus, Doelgericht, Speels, Duidelijk en Betrouwbaar.

Deze visie is in het schooljaar 2015/2016 verder uitgewerkt en ook is gestart met het werken in units. Op vaste momenten werkten de kinderen samen met kinderen uit andere groepen op basis van niveau, vakgebied of interesse. De leerkrachten worden gezamenlijk verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen. Binnen de units leren de kinderen van en met elkaar en verandert de rol van de leerkracht steeds meer van leerkracht naar coach/ begeleider. De inhoud van de units ligt zowel op cognitief gebied als op creatief gebied. Er is extra aandacht besteed aan het lezen, rekenen en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), maar daarnaast ook aan dans, drama, handvaardigheid en tekenen.

In de komende schooljaren gaan we het werken in units steeds verder uitbreiden, waarbij we de leerlingen steeds meer eigenaar laten zijn van het eigen leren. Ze bepalen met de leerkracht hun doelen en daarnaast maakt het niet meer uit of je in een combinatiegroep zit of niet. Een kind werkt namelijk binnen zijn/ haar unit.

Elke school heeft een schoolplan  waar voor vier jaar in staat wat de plannen zijn en welke onderwerpen er worden aangepakt.  Ons schoolplan is terug te vinden onder de downloadknop.

  Download

De Aventurijn

Rekenonderwijs op de Aventurijn

samen werken, samen leren, samen spelen op de Aventurijn