Schooltijden

 

Schooljaar 2024/2025 zullen we overstappen op het vijf gelijken dagen model.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de nieuwspagina.

 

Om 8.20 gaan de deuren van de school open. Kinderen mogen dan al naar binnen komen.

We verwachten dat alle kinderen op tijd binnen zijn, zodat wij om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

maandag          8:30 - 14:45

dinsdag             8:30 - 14:45

woensdag         8:30 - 12:00

donderdag        8:30 - 14:45

vrijdag               8:30 - 14:45

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij.

 

Wij werken met een continurooster.

De kinderen eten bij hun eigen leerkracht in de groep en spelen buiten onder leiding van overblijfouders.

 

Ouders/verzorgers die hun kind(eren) thuis willen laten eten, overleggen dit met de directie of leerkracht doen.

Zij krijgen hier 45 minuten de tijd voor.