Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Alle kinderen starten om 8.30 uur en zijn om 14.45 uur vrij. Op woensdag is dat van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

De kinderen eten bij hun eigen leerkracht in de groep en spelen buiten onder leiding van overblijfouders.

Ouders/ verzorgers die willen dat hun kind(eren) thuis eten, kunnen dit in overleg met de directie of leerkracht doen. Zij krijgen hier 45 minuten de tijd voor. 

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij.

Om 8.20 gaan de deuren van de school open. Kinderen mogen dan al naar binnen komen. De bel gaat om 8.25 uur. We verwachten dat alle kinderen dan naar binnen komen, zodat wij om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.