Visie

“Op de Aventurijn werken we samen aan de basis”

De Aventurijn wil een school zijn waar iedereen welkom is. Waar leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. En een school waar leerlingen de mogelijkheid krijgen zich individueel te ontwikkelen dat vervolgens leidt tot goede resultaten en opbrengsten. We gaan  voor uitdagend onderwijs waarbij eigenaarschap voor leerlingen en groep doorbrekend werken voorop staan. Onze  kernwoorden zijn: Saamhorig, Ambitieus, Doelgericht, Speels, Duidelijk en Betrouwbaar.

In het schooljaar 2015/2016 is gestart met het werken in units. Binnen de unit werken de kinderen samen met kinderen van andere leeftijden op basis van niveau, vakgebied of interesse. De leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen. Binnen de units leren de kinderen van en met elkaar en verandert de rol van de leerkracht steeds meer van leerkracht naar coach/ begeleider. Binnen de unit verwerken de kinderen de lesstof niet alleen cognitief, maar ook spelend en handelend.

In de komende schooljaar zullen we werken met Unit Onderbouw (4-7 jarigen), Unit Middenbouw(7 -9 jarigen) en Unit bovenbouw (9-12 (13) jarigen). Dat betekent dat de kinderen een basisgroep hebben waar zij ‘s morgens in starten, maar tijdens de werkmomenten zullen zij echter door elkaar aan het werk zijn. Dit geeft alle kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op zijn/ haar niveau. Op veel plekken zullen dan ook de klasdeuren verwijderd zijn om deze samenwerking natuurlijker te laten verlopen.

Elke school heeft een schoolplan waar voor vier jaar in staat wat de plannen zijn en welke onderwerpen er worden aangepakt. Voor de periode 2019-2023 is weer een nieuw schoolplan opgesteld. Dit plan is terug te vinden onder de downloadknop.  Download