De school

Het ontstaan van de school


De Aventurijn is als informele samenwerkingsschool tussen katholiek en openbaar onderwijs ontstaan op 1 september 2014. Personeel, directie en MR bewaken deze informele samenwerking.

De naam Aventurijn is ontstaan door een wedstrijd onder de leerlingen van beide scholen. Uit vele inzendingen is de naam Aventurijn gekozen. Een Aventurijn is van oorsprong een edelsteen. Deze steen werkt kalmerend en beschermend. Daarnaast bevordert het een gevoel van welzijn en trekt het voorspoed en geluk aan. Een Aventurijn stimuleert tolerantie, geduld, enthousiasme, inlevingsvermogen, individualiteit en het bedenken van ideeën.  De steen werkt ontspannend en kalmerend bij woede, ergernis en irritaties. Het bevordert besluitvaardigheid, volharding, waarneming en creativiteit. En tot slot.. een Aventurijn motiveert je om je dromen waar te maken. Een betere naam voor onze school kunnen we ons niet wensen. Op 1 oktober 2021 telde onze school 109 leerlingen. De meeste leerlingen zijn woonachtig in Maasdijk.

Voor de toekomst zijn er plannen om van de Aventurijn een Brede School te maken. Dit betekent dat er een Integraal Kind Centrum (IKC) aan de school gebouwd zal worden. Dit houdt in dat er op de Aventurijn kinderen van 0 t/m 12 opgevangen kunnen worden. De stand van zaken van dit plan zal terugkomen in de nieuwsbrieven van de school. Een start richting het IKC is al gezet door voorschoolse en naschoolse opvang aan te bieden en sinds 2018 is ook de peuteropvang van Stichting Kwest in ons gebouw gevestigd.

Directie

Op De Aventurijn is Cindy Roeling de directeur. Zij is echter ook de directeur van het Kompas in Maasijk.
Zij is op beide scholen de helft van de week aanwezig. Lisette van der Tang is het aanspreekpunt bij haar afwezigheid. Anjo Rienstra is intern begeleider.

Bestuur

Alle katholieke basisscholen in de gemeente Westland behoren tot het bestuur van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. Het college van bestuur, oftewel bevoegd gezag, wordt ondersteund en geadviseerd door medewerkers van het servicebureau. Het college van bestuur onderhoudt de contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren onderhouden op hun beurt contact met de Medezeggenschapsraad namens het college van bestuur. Het college van bestuur wordt geadviseerd door het managementberaad, dat wordt gevormd door alle schooldirecteuren.

Het adres van het servicebureau
De Ruijtbaan 83
2685 RS te Poeldijk
Telefoon: 0174-280446
e-mail: info@wsko.nl
website: www.wsko.nl

WSKO wil de verantwoordelijkheid nadrukkelijk leggen bij de onderwijsgevenden, leerlingen, ouders en schoolleiding. Vanuit dit bewustzijn heeft WSKO gekozen voor het Rijnlands denken en handelen. Het Rijnland model kenmerkt zich door een werkcultuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van erkende kwaliteiten en een georganiseerd vertrouwen. Ze staat voor vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Vertrouwen als kernwaarde, eigenaarschap van de mens en de dynamiek van beweging die vooruitgang activeert. Vanuit deze filosofie is een koersplan ontwikkeld. Het koersplan bevat geen vastomlijnde doelstellingen, maar wil richting geven aan de dynamiek van de dagelijkse werkelijkheid en beseft dat deze constant zal worden bijgestuurd. Binnen het koersplan is gekozen voor vijf domeinen: omgevingsgerichtheid, goed werkgeverschap, kwaliteit, professionele cultuur en financieel bewustzijn.