Inspectierapport

Op 25 november 2015 zijn wij bezocht door de inspecteur van het onderwijs voor een kwaliteitsonderzoek.
De heer Joustra is in gesprek gegaan met de directie, het team, ouders en leerlingen.
Zijn bevindingen zijn te lezen in het rapport dat u vindt onder de downloadknop.
In 2021 zal de inspecteur weer langskomen en zal er een nieuw verslag komen.

Download