Inspectierapport

Op 23 mei 2022 zijn wij bezocht door de inspecteur van het onderwijs voor een kwaliteitsonderzoek.
Hij is in gesprek gegaan met de directie, het team, ouders en leerlingen.
Zijn bevindingen zijn te lezen in het rapport dat u hieronder kan downloaden.